Obec Dolní Studénky spolufinancuje provoz sociálních služeb

Obec Dolní Studénky spolufinancuje provoz sociálních služeb Charity Šumperk

Obec Dolní Studénky spolufinancuje provoz sociálních služeb Charity Šumperk

Obec Dolní Studénky se podílí na spolufinancování provozu sociálních služeb Charity Šumperk.
Obec přispěla částkou 30 000 Kč, která bude použita na krytí provozních nákladů, např. na financování benzínu, telefonů apod.
V roce 2013 činil finanční podíl na financování provozu sociálních služeb měst a obcí bezmála 30%.  Tento podíl je výrazem odpovědného přístupu měst a obcí z zajištění sociálních služeb pro své občany.
Více o aktivitách obce na www.dolnistudenky.cz